Ako predať dom zaťažený exekúciou?

| |

Pokiaľ je nehnuteľnosť zaťažená exekúciou, do života človeka to môže prinášať silné napätie a stres. Tlak na dodržiavanie termínov splácania dlhov sa odrazí na zdraví aj na psychickej pohode človeka. Tohto tlaku sa môžete veľmi jednoducho zbaviť, pretože aj nehnuteľnosť zaťaženú exekúciou je možné rýchlo a výhodne predať. Pri predaji Vám môže pomôcť niektorá zo spoločností, ktoré sa špecializujú na výkup nehnuteľností so začatým záložným právom. Odkúpenie nehnuteľnosti je v tomto prípade pohodlné, pretože takáto spoločnosť vybaví všetko za klienta.

Ako prebieha proces výkupu nehnuteľnosti?

Nehnuteľnosti zaťažené exekúciou prinášajú do života veľa stresu a je náročné konať s čistou hlavou a rozhodovať sa správne. Špecializované spoločnosti pomáhajú klientom s výkupom nehnuteľností v niekoľkých krokoch:

Výkup nehnuteľmosti

zdroj obrázku: freepik.com

  1. Zistenie výšky dlhu od veriteľa – veriteľom je väčšinou banka alebo exekútor. Predávajúci môže splnomocniť spoločnosť zaoberajúcu sa výkupom nehnuteľností, aby to vybavila namiesto neho a nemusí byť v priamom kontakte s veriteľmi. Je to pohodlnejšie a celý proces to urýchľuje, pretože ide o spoločnosti, ktoré majú s týmto procesom skúsenosti a absolvovali ho už mnohokrát.
  2. Obhliadka a ocenenie nehnuteľnosti – vykonávajú ho špecializovaní znalcovia. Zvyčajne sa na obhliadku čaká aj niekoľko týždňov, v prípade núdze to však môže prebehnúť skôr – spoločnosti orientované na výkup bytov a domov majú potrebné kontakty. 
  3. Oboznámenia klienta s právnym stavom a návrh ďalšieho postupu – pri práci spoločnosti s klientom je potrebný častý kontakt a komunikácia. Aj keď mnoho krokov dokážu absolvovať vďaka splnomocneniu, o postupe klienta podrobne informujú. 
  4. Prevod peňazí, vyplatenie dlhov, podpis zmluvy – posledným krokom je uzavretie potrebných formalít. Peniaze získané za výkup sú použité na splatenie dlhov a klient podpíše potrebné zmluvy.

Aby všetko prebehlo korektne a bezpečne, obráťte sa na spoločnosti zamerané na výkup nehnuteľností a nechajte si poradiť profesionálmi. 

Previous

Čo robiť s upchatým odtokom?

Keramické umývadlá na dosku

Next