Banky opäť zvyšujú úroky – ako sa brániť

| |

V súčasnosti je situácia na trhu s nehnuteľnosťami pomerne napätá. Ceny nehnuteľností sa v mnohých oblastiach stále zvyšujú. Malá ponuka a vysoký dopyt spôsobuje zvyšovanie cien a robí nehnuteľnosti nedostupnejšie pre ľudí s nižšími príjmami. V poslednej dobe sme tiež boli svedkami ohlásenia zvýšenia úrokových sadzieb bánk. Toto zvyšovanie sa týka hlavne hypotekárnych úverov, ktoré sú pre mnohých ľudí nevyhnutné na financovanie nehnuteľnosti. Zvyšovanie úrokových sadzieb môže mať významný vplyv na mesačné splátky a celkové náklady na financovanie nehnuteľnosti. Preto je dôležité, aby sme sa na takéto zmeny včas pripravili a zvolili najlepšie možné riešenie pre naše finančné možnosti.

Dôvody zvýšenia úrokových sadzieb bánk

Medzi hlavné faktory zvyšovania úrokových sadzieb patria náklady na financovanie pre samotné banky, zmeny na trhu s nehnuteľnosťami a hypotekárnymi úvermi, inflačné tlaky a potreba zvyšovania ziskovosti. Zvyšovanie nákladov na ich vlastné financovanie súvisí s tým, že sa zvyšujú náklady na získanie peňazí na medzibankovom trhu. Banky sa následne snažia tieto náklady preniesť na svojich klientov.

Zmeny na trhu s nehnuteľnosťami a hypotekárnymi úvermi môžu rovnako prispieť k zvýšeniu úrokových sadzieb bánk. Ak sú nehnuteľnosti na trhu nedostupnejšie a drahšie, môže to znamenať, že je zvyšovaný aj rizikový profil pre banky, tým pádom sa banky snažia minimalizovať svoje riziko a zvýšiť svoju ziskovosť, čo môže znamenať zvýšenie úrokových sadzieb.

Ďalším faktorom zvyšovania úrokov je inflácia. Ak inflačný tlak narastá, banky sa snažia vyvíjať tlak na úrokové sadzby, aby sa v prípade zvýšenia inflácie dokázali prispôsobiť a udržať si ziskovosť.

Posledným faktorom je potreba zvyšovania ziskovosti bánk, keďže banky sú komerčné subjekty a ich hlavným cieľom je zvyšovanie ziskovosti.

Aké máte možnosti pri riešení finančných problémov s hypotékou?

Aké máte možnosti pri riešení finančných problémov s hypotékou?

Ak sa ocitnete v situácii, kedy zvyšovanie úrokových sadzieb bánk ovplyvňuje splácanie vašej hypotéky, môžete zvážiť rôzne možnosti, ktoré vám pomôžu zmierniť vašu finančnú situáciu.

Refinancovanie hypotéky

Refinancovanie predstavuje prehodnotenie aktuálnej hypotéky a jej nahradenie novou s lepšími podmienkami. To znamená, že by ste zrušili súčasnú zmluvu a uzavreli novú s inou bankou, ktorá vám ponúka nižšie úrokové sadzby. Refinancovanie je teda vhodné pre tých, ktorí majú vysoké úrokové sadzby a chcú získať lepšie podmienky.

Prechod do inej banky

V tomto prípade by ste mohli presunúť svoju hypotéku k inému poskytovateľovi a získať tak nižšiu úrokovú sadzbu a iné výhodnejšie podmienky. Predtým, než však urobíte takýto krok, je dôležité zvážiť poplatky spojené s prechodom na inú banku.

Výkup nehnuteľností 

Výkup nehnuteľností je jednou z možností, ako sa dá riešiť finančná situácia, kedy sú splátky hypotéky nad vaše sily. V tomto prípade spoločnosť, ktorá sa zaoberá výkupom nehnuteľností, odkúpi vašu nehnuteľnosť a splatí vašu hypotéku. Následne sa stáva majiteľom nehnuteľnosti, pričom vy dostanete sumu, ktorú spoločnosť zaplatila za nehnuteľnosť. Medzi výhody patria predovšetkým rýchle a jednoduché riešenie finančných problémov, vyhnutie sa exekučnému konaniu a možnosť dostať sa z dlhovej pasce. Je dôležité vybrať si spoľahlivú a serióznu spoločnosť, ktorá pracuje vo vašom záujme a ponúkne vám maximálnu možnú cenu v súlade s aktuálnou trhovou cenou nehnuteľnosti.

zdroj FOTO : freepik.com

Previous

Aj bublanie v odtoku môže avizovať veľký problém

Čo je obriezka?

Next